Studiegroepen

Home >>> Studiegroepen

Studiegroepen

K&G Advies organiseert regelmatig groepsbijeenkomsten voor melkveehouders om kennis en ervaring te delen. Dit gebeurt vaak in projectverband of in opdracht van derden.

Tijdens de groepsbijeenkomsten en workshops staat de praktijk centraal en spelen we in op actuele en relevante onderwerpen. Om enkele thema’s te noemen:

Kringlooplandbouw
Betere benutting van mineralen binnen het bedrijf, waardoor zowel het milieu als de portemonnee gespaard kan worden? Wat is de winst van duurzaam ondernemen? Uit recent onderzoek blijkt dat stikstofreductie niet alleen met technische maatregelen haalbaar is, maar in grote mate door managementmaatregelen op het bedrijf gerealiseerd moet en kan worden. Welke stappen daarvoor nodig zijn en wat we daarbij van elkaar kunnen leren, komt in deze workshop naar voren.

Voeding en bemesting 
Via voeding en bemesting is het mogelijk om de stikstofbenutting op het bedrijf te verbeteren, economische voordelen te behalen en de diergezondheid te optimaliseren. K&G Advies daagt ondernemers uit kritische te kijken naar de huidige rantsoenberekening en bemestingsplan. Samen gaan we kijken naar mogelijkheden om te optimaliseren voor uw bedrijf. 

Economie 
Het bedrijfsrendement verbeteren is een belangrijke opgave van ondernemers. K&G Advies biedt technische ondersteuning en spiegelt ondernemers om hun bedrijf te optimaliseren. Binnen de groep kan er geleerd worden van elkaars ervaringen, bedrijfsresultaten bediscussieerd worden en krijgt u relevante inzichten over onnutte kansen. 

Kruidenrijk grasland 
Op steeds meer plekken worden kruidenrijke mengsels ingezaaid in grasland. K&G Advies heeft in samenwerking met het Collectief Veluwe, DLF en CLM op verschillende percelen demopercelen aangelegd. Tips en ervaringen uit de praktijk delen we tijdens deze studiegroep.

Beweiding 
Sinds het afsluiten van het convenant Weidegang heeft weidegang steeds meer aandacht gekregen. K&G Advies biedt ondersteuning aan startende en ervaren weiders. Weidegang kan verschillende voordelen leveren op economisch gebied, voor de diergezondheid en maatschappelijke binding. Met ervaringen uit de praktijk leren we ondernemers hoe weidegang optimaal ingezet kan worden.

Als u een spreker zoekt voor uw studiegroep, neem contact op met K&G Advies. Of kijk in de agenda voor de komende interessante evenementen.