SABE-regeling

Home >>>  SABE-Regeling

Natuurinclusief boeren op de Veluwe en in Utrecht

Wilt u leren over duurzamere landbouw, of advies over bedrijfsovername of een nieuw verdienmodel? Met de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) kunt u een voucher of projectsubsidie krijgen. Het Ministerie van Landbouw biedt via de SABE agrarische ondernemers de mogelijkheid om een voucher ter waarde van €1500,- te besteden aan begeleiding in diverse onderwerpen in de agrarische sector.

K&G advies en de MidOost-collega’s zijn gecertificeerd voor:

  • A1: Stikstofemissie en hergebruik nutriënten 
  • E3: Bedrijfsovername 
  • E4: Duurzaam verdienvermogen 

 

De nieuwe openstelling wordt verwacht in het voorjaar van 2022. De aanvraag kan met behulp van e-herkenning worden ingediend bij RVO: https://mijn.rvo.nl/advies-en-cursus-voor-agrariers

 

Wilt u hulp bij het aanvragen van de voucher, neem dan contact met ons op!