kringloopadvies

Home >>> Advies >>> Kringloopadvies

Kringloopadvies

Wat is de winst van duurzaam ondernemen? Uit de analyse van kringloopwijzers blijkt dat melkveehouders geld kunnen verdienen als het lukt om stikstof beter te benutten, waardoor minder kunstmest of duur krachtvoer nodig is.

Het doorrekenen van de Kringloopwijzer is maatwerk, welke K&G Advies u biedt. U krijgt inzicht op welke wijzes u uw bedrijf kan optimaliseren. Daarnaast kunt u ondersteuning krijgen bij het optimaliseren van uw weidegang, het reduceren van methaan- en ammoniakemissies en het beter benutten van uw eiwit (van eigen land). Als ondernemer heeft u veel knoppen aan te draaien. K&G Advies wilt u inzicht geven aan welke knoppen er gedraaid kan worden met het beste resultaat voor uw bedrijf. 

Als u voor uw eigen bedrijf de kringlopen beter in beeld wilt krijgen, kunt u een plan laten opstellen door K&G Advies.