Algemene voorwaarden

 

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de door K&G Advies gestelde algemene voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden bij ons opvragen door een mail te sturen naar info@kgadvies.nl.