Kringlooplandbouw

Home >>> Projecten >>> Kringlooplandbouw in de provincie Utrecht

Kringlooplandbouw in de provincie Utrecht

Duurzaam bodembeheer in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost betekent het verder terugdringen van de milieubelasting via de kringloopbenadering” Dit is teven de titel van een meerjaren studie- en kennisontwikkelingsprogramma uitgevoerd door de Vallei Horstee.

Boerenverstand, DMS, K&G Advies en DLV voeren dit project uit. Doel is om de melkveehouderij zowel economisch als ecologisch duurzamer te ontwikkelen met speciale aandacht voor duurzaam bodembeheer. Op dit moment nemen ruim 40 melkveehouders deel aan het project.