Juridisch advies en vergunningen

Home >>> Advies >>>
Juridisch advies en vergunningen

Juridisch advies en vergunningen

Als ondernemer wordt u op vele fronten geconfronteerd met wet- en regelgeving, vergunningen en controles. De laatste jaren is er veel te doen geweest over het stelsel van fosfaatrechten in de melkveehouderij. Vanaf mei 2019 is de vergunningverlening op het gebied van stikstof door de uitspraak van de Raad van State zwaar onder vuur komen te liggen. Kortom, volop onzekerheid voor de bedrijven waarbij juridisch advies en inhoudelijke kennis van groot belang is

Bezwaar- en beroepsprocedures – Regelmatig worden wij ingeschakeld bij een derogatiecontrole, I&R registratie of een dwangsom op het gebied van milieu of ruimtelijke ordening. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan is juridische bijstand mogelijk, maar ontbreekt soms de inhoudelijke kennis.

Mestwetgeving – Jaarlijks worden 5% van de bedrijven gecontroleerd op de naleving van de derogatievoorwaarden. Een niet naleving leidt tot het uitsluiten van de derogatie. Vaak gaat het om fouten in het bemestingsplan, ontbrekende grondmonsters of het niet tijdig actualiseren.

Wet Natuurbescherming – Met de uitspraak van de Raad van State kwam er in mei 2019 een plotseling einde aan de toestemmingverlening voor de Natuurbeschermingswet. De stikstofcrisis veroorzaakte volop onzekerheid, zowel binnen als buiten de agrarische sector. De vraag voor veel bedrijven is wat hun huidige vergunning of toestemming nog waard is? Voor de bedrijven zonder vergunning is vaak onduidelijk of zij alsnog vergunningplichtig zijn. 

Mocht u vragen over uw vergunde situatie of juridische ondersteuning kunnen gebruiken, neem contact op met K&G Advies.