Projecten

Project Energieneutrale Melkveehouderij:: Efficiënt op weg

K&G Advies voert samen met verschillende partners het communicatieproject ‘Energieneutrale Melkveehouderij: efficiënt op weg’ uit. Het project wil melkveehouders en erfbetreders inspireren

Lees meer...

Project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost

Een drietal veehouders uit het oosten van de provincie Utrecht gaat drie jaar lang zelf het waterpeil in sloten beheren. Dit geeft de mogelijkheid om veel meer op perceelsniveau bij te sturen.

Lees meer...

Duurzaam Rouveen


Activiteiten DMS:  begeleiding en verwerking van 2 thema trajecten kringloopwijzer. 3 bijeenkomsten per winterseizoen.

Onderdeel van dit programma zijn workshops over duurzaam ondernemen.

Lees meer...

Caring Dairy

Het Caring Dairy-programma biedt veehouders in de Verenigde Staten en in Europa de mogelijkheid om hun veehouderijen te evalueren op een aantal criteria, ook wel de 11 duurzaamheidsindicatoren genoemd.

Lees meer...

Duurzaam bodembeheer

“DUURZAAM BODEMBEHEER in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: verder terugdringen van de milieubelasting via de kringloopbenadering” is de titel van een meerjaren studie- en kennisontwikkelingsprogramma uitgevoerd door de Vallei Horstee.

Lees meer...

Grasland doorzaaien

Duurzaam grasland is de basis onder het melkveebedrijf. Een goede productie vereist verstandig beheer en een optimaal grassenbestand. Graslandverjonging is een systeem waarbij

Lees meer...

K&G Advies

Fokjesweg 24
3752 LT Spakenburg

Tel  (033) 465 36 14
Fax  (033) 465 36 13

info@kgadvies.nl
KvK 
32106539


Ir. A.J. Kranenburg
06 51 63 03 70

Ing. W. van de Geest
06 51 34 77 36

 K&G Advies: onafhankelijk - geworteld in de praktijk - deskundig  en betrokken - efficiënte organisatie - gunstige prijs/kwaliteit-verhouding