Project Flexibel Peilbeheer Utrecht-Oost

Een drietal veehouders uit het oosten van de provincie Utrecht gaat drie jaar lang zelf het waterpeil in sloten beheren. Dit geeft de mogelijkheid om veel meer op perceelsniveau bij te sturen.

De veehouders hebben alle drie problemen in de waterhuishouding. Art Wolleswinkel is de initiatiefnemer en portefeuillehouder water bij LTO Noord Gelderse Vallei. Samen met K&G Advies en de twee andere veehouders heeft hij de POP3-subsidie aangevraagd bij de provincie.  Vanaf het najaar 2017 worden stuwen en peilgestuurde drainage aangelegd om het water beter te sturen. Deze sturing vindt plaats op basis van grondwaterstandsmetingen door de boeren. Ook worden de effecten op het watersysteem en de opbrengsten in de jaren 2018-2020 gemonitord vanuit het project. De resultaten worden via de agrarische pers, LTO Noord, het waterschap en demobijeenkomsten gedeeld met de collega’s in het gebied. 

128809