Project Energieneutrale Melkveehouderij:: Efficiënt op weg

K&G Advies voert samen met verschillende partners het communicatieproject ‘Energieneutrale Melkveehouderij: efficiënt op weg’ uit. Het project wil melkveehouders en erfbetreders inspireren

en uitdagen tot energiebesparing door middel van workshops, studiebijeenkomsten, energiechallenges en energiemarkten in de periode 2017-2020. De inzet is dat de melkveesector in de provincie Utrecht in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt. 

Bekijk de website van LaMi voor meer informatie.

 

 

melkveehouders en erfbetreders op bezoeken stal Oskam