Wie zijn wij?

Graag stellen wij ons aan u voor:

Tel: +31 6 51 34 77 36

wvdgeest@kgadvies.nl

Wim van de Geest verdiende na zijn opleiding aan de HAS zijn sporen in de mengvoerindustrie en de adviesdienst van de GLTO. Hij weet veel van praktische zaken zoals veevoeding en bemesting, maar ook van bedrijfsontwikkeling en saldover-betering. Hij heeft zelf een melkveebedrijf, zodat hij weet wat er in de praktijk speelt. Wim geeft ook begeleiding bij het het verbeteren van het bedrijfsrendement. Daarnaast is hij geregeld betrokken bij de inhoudelijke motivatie van bezwaar- en beroepsprocedures.Wim is gecertificeerd in het bas register voor A1, Stikstof emissie en hergebruik van nutriënten vanwege zijn ruime ervaring en praktische kennis.

Johan

Tel: +31 6 51 63 03 70

jkranenburg@kgadvies.nl

Johan Kranenburg werkte na zijn opleiding aan de HAS en de Wageningen Universiteit, ruim 6 jaar als specialist bedrijfsovername en samenwerking bij LTO Advies. Hij komt zelf van een melkveebedrijf, zodat hij uit ervaring weet wat er bij het overnameproces komt kijken. Johan heeft ook ervaring met samenwerking tussen derden en de begeleiding van ondernemers in het maken van strategische keuzes voor hun bedrijf. Behalve voor K&G Advies is Johan werkzaam bij Houtsma Bedrijfsadvies in Deventer. Recent is hij gecertificeerd voor het BAS-register E3 Bedrijfsovername, vanwege zijn ruime ervaring en zijn aansprekende en effectieve aanpak. 

Tel: +31 6 18 85 67 97

svtooster@kgadvies.nl

Stefan van ’t Ooster heeft gestudeerd aan de Aeres Hogeschool  in Dronten en de Wageningen Universiteit waar hij zich heeft gespecialiseerd in duurzame bedrijfsontwikkeling. Naast deze theoretische ervaring heeft hij de nodige praktijkervaring opgedaan in binnen- en buitenland en is hij medevennoot op een melkveebedrijf. Binnen K&G Advies houdt Stefan zich onder andere bezig met kringloopwijzers, bemestingsplannen, duurzame bedrijfsontwikkelingen, etc. 

Tel: +31 6 12 11 76 36

willemijn@kgadvies.nl

Willemijn van de Geest heeft Dier- en Veehouderij gestudeerd aan de Aeres Hogeschool Dronten met een extra specialisatie in International Dairy Production. Daarna volgde ze de master Agribusiness Development en heeft zij zich gericht op bedrijfsontwikkeling en kringlooplandbouw. Willemijn is werkzaam bij de onderzoeksafdeling Grasland en beweiding van Aeres Hogeschool Dronten. Ze is opgegroeid op een melkveehouderij en houdt zich bij K&G Advies bezig met kringlooplandbouw, grasland en de economische- en juridische aspecten van bedrijfsvoeringen.

K&G Advies werkt samen in MidOost Agrospecialisten met Jaap de Vink Agro-gids, Engberts Adviseurs en Schiphorst Bemiddeling en Advies.

K&G Advies: het zijn de mensen die het hem doen!