Grasland doorzaaien

Duurzaam grasland is de basis onder het melkveebedrijf. Een goede productie vereist verstandig beheer en een optimaal grassenbestand. Graslandverjonging is een systeem waarbij

structureel aan verjonging wordt gewerkt middels jaarlijks doorzaaien.

In Duitsland en Engeland zijn positieve ervaringen met graslandverjonging. Duits langjarig onderzoek heeft 15% hogere opbrengsten aangetoond. In Nederland is er ook behoefte aan kennis om grasland slimmer te onderhouden.

Deelnemers aan het netwerk Graslandverjonging zijn op zoek naar simpele en effectieve maatregelen om de graszode jong te houden zonder productieverlies. Maatwerk per grondsoort en beheertype is nodig, waarbij wij als melkveehouders van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.

 

Kijk voor meer informatie op:

http://www.graslanddoorzaaien.nl/