Duurzaam bodembeheer

“DUURZAAM BODEMBEHEER in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: verder terugdringen van de milieubelasting via de kringloopbenadering” is de titel van een meerjaren studie- en kennisontwikkelingsprogramma uitgevoerd door de Vallei Horstee.

Boerenverstand, DMS, K&G en DLV voeren dit project uit. Doel is om de melkveehouderij zowel economisch als ecologisch duurzamer te ontwikkelen met speciale aandacht voor duurzaam bodembeheer. Op dit moment nemen ruim 40 melkveehouders deel.

 

http://www.duurzaamboerblijven.nl/category/utrecht/