Projecten

Duurzaam bodembeheer

“DUURZAAM BODEMBEHEER in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: verder terugdringen van de milieubelasting via de kringloopbenadering” is de titel van een meerjaren studie- en kennisontwikkelingsprogramma uitgevoerd door de Vallei Horstee.

Boerenverstand, DMS, K&G en DLV voeren dit project uit. Doel is om de melkveehouderij zowel economisch als ecologisch duurzamer te ontwikkelen met speciale aandacht voor duurzaam bodembeheer. Op dit moment nemen ruim 40 melkveehouders deel.

 

http://www.duurzaamboerblijven.nl/category/utrecht/

K&G Advies

Fokjesweg 24
3752 LT Spakenburg

Tel  (033) 465 36 14
Fax  (033) 465 36 13

info@kgadvies.nl
KvK 
32106539


Ir. A.J. Kranenburg
06 51 63 03 70

Ing. W. van de Geest
06 51 34 77 36

 K&G Advies: onafhankelijk - geworteld in de praktijk - deskundig  en betrokken - efficiënte organisatie - gunstige prijs/kwaliteit-verhouding